Polityka prywatności

Dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji handlowych oraz danym osobowym. Oprócz spełnienia obowiązków prawnych dbamy o zachowanie skutecznych środków ochrony, tym samym chroniąc Państwa prywatność. Poniżej zawarto szczegóły dotyczące celów i sposobów przetwarzania danych osobowych mające związek ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, kontaktowaniem się z nami oraz prowadzeniem Newslettera sklepu.

Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest JKop Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 16/2, 81-704 Sopot.

W ramach prowadzonej działalności Administrator będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane w związku ze składaniem zamówień, na podstawie umowy, do której dochodzi pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną. Do zawarcia transakcji wymagane są następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer konta bankowego, numer kontaktowy.

W przypadku świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (NIP, REGON, firma, adres działalności).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy;

 • w związku z założeniem konta w Sklepie, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia i utrzymywania konta; do założenia konta wymagane jest następujących danych: adres e-mail, imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu; dane te będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co będzie równoznaczne z usunięciem konta; usunięcie konta nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta;
 • w związku ze złożenie reklamacji lub odstąpieniem od umowy, na podstawie przepisów prawa nakazujących przeprowadzenie określonej procedury, w celu właściwego załatwienia sprawy; do złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy wymagane są następujące dane: termin zgłoszenia reklamacji, dane osoby reklamującej (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer konta bankowego, numer kontaktowy; w przypadku świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (NIP, REGON, firma, adres działalności), informacje na temat towaru niezgodnego z umową, termin zakupu, określenie nieścisłości/wad produktu konsumpcyjnego; dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia, a także później w ramach archiwizowania do celów statystycznych;
 • w związku z prowadzeniem usługi Newsletter, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów własnych na podstawie uzasadnionych interesów Administratora; do prowadzenia usług Newslettera wymagane jest podanie adresu e-mail; dane te będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych;
 • w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu; do kontaktu wymagane są następujące dane: adres e-mail; dane te będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane są przetwarzane przez podwykonawców Administratora, czyli podmioty, z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług czy realizacji przyszłych zamówień:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
 • kurierzy;
 • operatorzy płatności;
 • operatorzy systemu komentarzy;
 • operatorzy rozwiązania typu chat online;
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony;
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

Z zastrzeżeniem przytoczonych w dalszej części wyjątków, przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższe prawa podlegają jednak pewnym ograniczeniom, o których mowa poniżej:

 • w przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia; nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy; podobnie, nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach;
 • w przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie ma możliwości sprostowania tych danych; nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 • w obu powyższych przypadkach, po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można sprzeciwić się wobec przetwarzania danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych.

W celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o zgłoszenie takiego zamiaru Administratorowi na adres e-mail: office@inveray.com.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego są zbierane. Niepodanie danych uniemożliwi nam świadczenie dla Państwa swoich usług.

Pliki cookies

Wejście na stronę internetową Sklepu wiąże się z wykorzystaniem plików cookies. Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej Sklepu wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Część plików cookies usuwana jest po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu. Inne są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Ustawienia plików cookies można zmienić z poziomu własnej przeglądarki internetowej albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności, lub uniemożliwić korzystanie z usług Administratora.

Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony,
w szczególności procesu zamówienia. Wykorzystywanie cookies podmiotów trzecich wiąże się ze świadczonymi przez nie usługami.

Dane o logowaniu na stronę internetową Sklepu

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.4